Biểu tượng chiếc cúp

Câu chuyện thành công

Xem cách những nhà xuất bản khác dùng các công cụ của Google để ra mắt và hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh thu từ độc giả.

Thông cáo báo chí

Xem những việc mà các tổ chức trong ngành thực hiện để áp dụng mô hình doanh thu mới và cập nhật thông tin về cách họ kiếm tiền từ độc giả.