Ikonen Trofé

Framgångsberättelser

Se hur andra publikationer använder Googles verktyg för att lansera och generera läsarintäkter.

Pressmeddelanden

Se vilka metoder jämförbara organisationer har använt för att införa nya intäktsmodeller och uppdatera hur de genererar intäkter från sina läsare.