Biểu tượng búa và cờ lê

Các phương pháp hay nhất

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng và củng cố hoạt động kinh doanh theo mô hình gói thuê bao hoặc khoản đóng góp.

Thu hút người dùng đăng ký hoặc đóng góp bằng cách cải thiện mức độ trung thành trên trang web của bạn

Thông qua công cụ ra quyết định riêng, News Consumer Insights (NCI) sẽ đem lại cho bạn thông tin chuyên sâu phù hợp và chiến thuật tăng mức độ tương tác dựa vào dữ liệu của bạn trên Google Analytics. Với Trình quản lý doanh thu từ độc giả của Google, bạn sẽ xây dựng được mối quan hệ sâu sắc hơn với độc giả, từ đó gia tăng lợi nhuận.

Màn hình hiển thị các đề xuất giúp củng cố mức độ trung thành của độc giả

Tìm hiểu cách gia tăng mức độ trung thành và doanh thu kỹ thuật số thông qua phòng thí nghiệm nguyên tắc cơ bản của Google News Initiative

Phòng thí nghiệm nguyên tắc cơ bản là một chương trình chuyên sâu kéo dài 3 tháng dựa trên phương pháp phân tích của News Consumer Insights của GNI. Phòng thí nghiệm này được phát triển cho các nhóm nhà xuất bản tin tức nhằm giúp họ gia tăng:

– Mức độ tương tác của độc giả – Doanh thu từ độc giả – Doanh thu từ quảng cáo

Chương trình miễn phí này dựa trên dữ liệu, thiết thực và mang tính cộng tác. Mỗi nhóm trong chương trình có tối đa 50 nhà xuất bản. Mỗi người tham gia sẽ nhận được kết quả kiểm tra phù hợp với từng cá nhân và nội dung đề xuất được phát triển cho hoạt động kinh doanh cụ thể của họ, cùng cơ hội tương tác trực tiếp với nhân viên của Google.

Người đàn ông đang xem phòng thí nghiệm nguyên tắc cơ bản