Ikon av et trofé

Suksesshistorier

Se hvordan andre publiseringer bruker Google-verktøy til å lansere og støtte virksomheten sin basert på leserinntekter.

Pressemeldinger

Se hva lignende organisasjoner har gjort for å ta i bruk nye inntektsmodeller og oppdatere måten de genererer inntekt fra lesere på.