סמל של גביע

סיפורי הצלחה

כאן תוכלו לראות איך אתרי חדשות אחרים נעזרים בכלים של Google כדי לייצר הכנסות מהקוראים.

הודעות לעיתונות

כאן תוכלו לראות איך ארגונים אחרים אימצו מודלים חדשים של הכנסות ועדכנו את האופן שבו הם מייצרים הכנסות מקהל הקוראים.