Ikonen Hammare och skiftnyckel

Rekommenderade metoder

Läs mer om att bygga upp en stark prenumerations- eller bidragsverksamhet.

Få dina användare att läsa eller bidra genom ökad lojalitet på webbplatsen

Via beslutsmotorn News Consumer Insights (NCI) får du anpassade insikter och strategier för engagemang utifrån din Google Analytics-data. Fördjupa förhållandet med dina läsare och öka på så sätt intäkterna med Google Reader Revenue Manager.

Skärm med rekommendationer för läsarlojalitet

Ta reda på hur du kan öka lojaliteten och dina digitala intäkter med Google News Initiatives kunskapslabb

Kunskapslabbet är ett tre månader långt fördjupande program baserat på det analytiska ramverket i GNI:s News Consumer Insights. Det har utvecklats för att hjälpa grupper av nyhetsutgivare att höja – målgruppens engagemang – läsarintäkter – annonsintäkter.

Detta kostnadsfria program är databaserat, konkret och ett samarbete mellan upp till 50 utgivare i varje grupp. Varje deltagare får anpassade utvärderingar och rekommendationer för sin särskilda verksamhet och möjlighet till direkt kontakt med anställda på Google.

En man tittar på kunskapslabbet