Ikona kladiva a kľúča

Osvedčené postupy

Ďalšie informácie o vytvorení a posilnení podnikania založeného na odberoch či príspevkoch.

Motivujte používateľov k odberom alebo príspevkom tým, že zlepšíte lojalitu na svojom webe. News Consumer Insights (NCI) vám prostredníctvom svojho rozhodovacieho mechanizmus poskytne štatistiky na mieru a taktiky budovania vzťahu na základe vašich údajov služby Google Analytics. Prehĺbite svoje vzťahy s čitateľmi a zvýšte ziskovosť pomocou platformy Reader Revenue Manager.

Obrazovka s odporúčaniami na zaistenie lojality čitateľov

Zistite, ako zvýšiť lojalitu a digitálne výnosy pomocou laboratória základov poskytovaného v programe Google News Initiative

Laboratórium základov je trojmesačný pútavý program založený na analytickom rámci News Consumer Insights programu Google News Initiative. Bolo vyvinuté pre skupiny spravodajských vydavateľstiev, ktorým pomáha zvyšovať:

– interakciu s publikom, – výnosy od čitateľov, – výnosy z reklám.

Tento program bez peňažného poplatku je založený na údajoch a princípoch praktickej použiteľnosti a spolupráce až 50 vydavateľov v jednotlivých skupinách. Každý účastník bude mať k dispozícii audity a odporúčania prispôsovené na mieru jeho firme a bude mať možnosť priamo komunikovať s googlermi.

Muž prezerajúci si laboratórium základov